Kancelaria Adwokacka została założona przez Adwokat Martę Lasok, absolwentkę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, aktualnie członka Izby Adwokackiej w Katowicach. Adwokat Marta Lasok świadczy usługi prawnicze dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Oferuje pełen zakres czynności poczynając od udzielenia porady prawnej, poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzenie pism procesowych, reprezentację Klienta przed organami sądowymi i administracyjnymi, aż po windykację należności i inne działania na etapie wykonawczym.

Adwokat Marta Lasok świadczy pomoc prawną obejmującą postępowanie sądowe i pozasądowe. Oferuje reprezentację Klienta przed Sądami, organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami ścigania.

Prawo rzeczowe:

• ustanowienie służebności gruntowej,
• zarządzanie majątkiem wspólnym,
• zniesienie współwłasności i inne.

Prawo rodzinne oraz spadkowe:

• rozwody, separacje,
• podział majątku,
• ustanowienie alimentów,
• zawieszenie, ustanowienie i pozbawienie
władzy rodzicielskiej,
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem i inne.
• stwierdzenie nabycia spadku,
• dział spadku,
• zachowek i inne.

Prawo zobowiązaniowe:

• opracowanie i analiza projektów umów,
• sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań
oraz zadośćuczynień,
• postępowanie egzekucyjne i inne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.:

• ustalenie istnienia stosunku pracy,
• postępowanie związane z nieuzasadnionym
bądź sprzecznym z prawem rozwiązaniem
stosunku pracy,
• dochodzenie innych roszczeń związanych
ze stosunkiem pracy i inne.

Prawo karne (także wykroczeń oraz karno-skarbowe)w tym m.in.:

• obrona w trakcie postępowania
przygotowawczego oraz sądowego,
• reprezentowanie pokrzywdzonych na wszystkich
etapach postępowania i inne.

Prawo gospodarcze i handlowe, w tym m.in.:

• przygotowanie umów spółki oraz jej statutów,
• rejestracja firmy i wszelkich zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• windykacja należności i inne.


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marta Lasok

tel: +48 792 530 468

tel./fax: (32) 222 08 37

Plac Wolności 6/1,

41-400 Mysłowice

kancelaria@adwokat-lasok.pl


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Lasok
Pl. Wolności 6/1
41-400 Mysłowice
NIP 2220911868
REGON 380633469
nr rachunku bankowego: 54 1050 1214 1000 0092 5786 9256

@2018 www.adwokat-lasok.pl
Designed by PERFECTO-POLSKA